Ochrona przed mrozem

System ochrony przed mrozem chroni nawet w najbardziej surową zimę rury, zawory, siłowniki i inne elementy podatne na uszkodzenia w wyniku oddziaływania niskiej temperatury. Straty poniesione z powodu uszkodzonych rur i zaworów przewyższają nakłady poniesione na instalację grzewczą.

Systemy grzejne stosuje się do ochrony rur przed zamarzaniem:
– instalacji wodociągowych
– rur kanalizacyjnych
– instalacji tryskaczowych
– instalacji hydrantowych
– rur odprowadzających skropliny w instalacjach klimatyzacji i wentylacji
– instalacje zasilania olejem opałowym

Ogrzewane mogą być wszystkie rodzaje rur, zarówno metalowe (stalowe, miedziane, żeliwne), jak również z tworzyw sztucznych.

ochrona_przed_mrozem_kabel

Stosujemy materiały firmy:

elektra logo[1]

Adres

JMR SOLUTION SP. Z O.O.

UL. KRAKOWIAKÓW 80/98
02-255 WARSZAWA

Telefon

TEL/FAX 22 8464125
TEL 691 888 120, 697 888 271
biuro@jmr.waw.pl